Διηγήματα


Το λημέρι του δράκου (ολοκληρωμένο)

Μέρος τρίτο

Μέρος δεύτερο

Μέρος πρώτο

Το Κοράκι με τα Κίτρινα Μάτια (ολοκληρωμένο)

Μέρος τρίτο

Μέρος δεύτερο

Μέρος πρώτο

Το δώρο του Δαίμονα (ολοκληρωμένο)

Μέρος τέταρτο

Μέρος τρίτο

Μέρος δεύτερο

Μέρος πρώτο